Belevingsgericht werken binnen de fysiotherapie

Het belang van een persoonlijke benadering.

 

Heb je last van chronische pijnklachten, chronische stressklachten of burn out klachten en ervaar je hierbij lichamelijke blokkades? Komen deze blokkades voort uit onverwerkte emoties of langdurige stress? Sommige onverwerkte emoties kunnen leiden tot ongewenste spanningen in het lichaam. Denk hierbij aan spierspanningen die bijvoorbeeld vast komen te zitten in het nek- en schoudergebied. In de moderne gezondheidszorg groeit de erkenning van het belang van een holistische benadering van de patiëntenzorg. Binnen de fysiotherapie heeft belevingsgericht werken zich ontwikkeld als een waardevolle aanpak die focust op de individuele behoeften, ervaringen en emoties van de patiënt met de bijbehorende lichamelijke blokkades.

Wanneer je een heftige gebeurtenis of langdurige stress meemaakt, reageert je lichaam hierop met een vlucht-, vechtrespons of een freeze respons. Meestal zwakt deze respons af als de oorzaak weg is. Maar dit gebeurt niet altijd. Wanneer deze responsen niet zijn afgerond, blijven deze terugkeren op de momenten wanneer je wordt herinnerd aan de bijbehorende emoties. Om beter om te kunnen gaan met deze ongewenste respons moet je leren voelen welke lichamelijke reactie bij welke emotie hoort. De basis van de belevingsgerichte therapie gaat uit van het leren reguleren van deze emoties in het zenuwstelsel. Als je eenmaal hebt leren voelen welke lichamelijke reacties er bij bepaalde emoties horen, kan je leren om deze reacties te beïnvloeden en te doseren. Op die manier is het mogelijk om de spanningen in je lichaam beter te reguleren zodat je er minder last van hebt.

Belevingsgericht werken binnen de fysiotherapie legt de focus op een persoonlijke benadering, waarbij de individuele behoeften, ervaringen en emoties van de patiënt centraal staan. Het opbouwen van een vertrouwensband, het aanpassen van de behandeling aan de specifieke behoeften, empathie en het bevorderen van een positieve behandelervaring zijn essentiële elementen van deze benadering. Het gaat verder dan alleen het behandelen van fysieke symptomen; het erkent ook de emotionele en psychologische aspecten van het herstelproces. Door belevingsgericht te werken, kunnen fysiotherapeuten een effectievere zorg leveren en bijdragen aan het welzijn en herstel van u als patiënt.

Bent u benieuwd naar deze behandeling dan kunt u contact opnemen met onze collega Graziela Engeldal.